Een ongeval op school

31 aug 2018

Voor schade die zich tijdens een schoolactiviteit voordoet, kan je een beroep doen op de schoolverzekering, die twee delen omvat: de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de verzekering lichamelijke ongevallen.

Voor ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens de school activiteiten komt de aansprakelijkheidsverzekering (BA) van de school tussenbeide wanneer de directie, een leraar of een opzichter aansprakelijk is, maar ook wanneer een leerling aan de basis van het ongeval ligt, De verzekering lichamelijke ongevallen komt tussenbeide voor alle ongevallen waarvoor niemand aansprakelijk Is.

Belangrijk om weten is dat de schoolverzekering niet wettelijk verplicht Is, ook al hebben de meeste schoolinstellingen zo'n verzekering gesloten. Daarnaast is het voor de ouders belangrijk na te gaan bij de schoolinstelling of ze werkelijk zo'n polls gesloten heeft, en wat ze moeten doen als zich een ongeval voordoet.

Een eigen ongevallenverzekeringen

Als ouder kan Je best zelf een verzekering lichamelijke ongevallen sluiten voor alle ongevallen die jij en/of je gezinsleden kunnen hebben, ongeacht of die plaatsvinden tijdens een schoolactiviteit. Een individuele ongevallenverzekering biedt financiële bescherming bij een ongeval In de privésfeer.

Een ongeval op school